شرح خبر

تمرکز بر اشتغال و فراگیری بیمه اجتماعی معلولان
tools تمرکز بر اشتغال و فراگیری بیمه اجتماعی معلولان در دانمارک قابل توجه است
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور در نشست تخصصی حقوق بشری ایران و دانمارک در راستای تبادل تجربیات درخصوص افراد دارای معلولیت با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دانمارک در تحقق رفاه اجتماعی، گفت: تبادل اطلاعات مرز نمی‌شناسد، از این‌رو تمرکز بر اشتغال معلولان و بیمه اجتماعی در دانمارک قابل توجه است.
  چهاردهم شهریور ١٣٩٥ ساعت ٢٢:٥٠ نظرات[0]
 
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور در نشست تخصصی حقوق بشری ایران و دانمارک در راستای تبادل تجربیات درخصوص افراد دارای معلولیت با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دانمارک در تحقق رفاه اجتماعی، گفت: تبادل اطلاعات مرز نمی‌شناسد، از این‌رو تمرکز بر اشتغال معلولان و بیمه اجتماعی در دانمارک قابل توجه است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، "سیدحسن موسوی‌چلک" مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور در نشست تخصصی حقوق بشری ایران و دانمارک در راستای تبادل تجربیات درخصوص افراد دارای معلولیت با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دانمارک در تحقق رفاه اجتماعی، گفت: تبادل اطلاعات مرز نمی‌شناسد، از این‌رو تمرکز بر اشتغال معلولان و بیمه اجتماعی در دانمارک قابل توجه است.
منبع : اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بهزیستی کشوركليه حقوق اين اثر متعلق بهhttp://www.mehrafarin95.comميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.