تماس و ارتباط با ما


 آدرس :

1- تهران ـ پیچ شمرون ـ مدیریت بهزیستی شهر تهران ـ قسمت مشارکت های مردمی

2- تهران ـ منطقه 21 ـ کدپستی 1387938979

3- مازندران، رويان ، دفتر مهندسي آواي دريا

تلفن ثابت : ( با پیش شماره 021 تهران )
 44598606 ـ 44599254

تلفن همراه :

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره مهندس شهپری
        09128433051
        09124032479
مهندس ابوترابي
         09126119024
مهندس آقاجانی
         09123487465