عقیقه


موسسه خیریه پیشگامان مهرآفرین دارای روحانیون متعهدی می باشند که کلیه امور عقیقه و دعاها و اعمال مربوطه را به نیت فرد بجا آورده و شما را در  این زمینه راهنمایی خواهند نمود.

شایان ذکر است خیرین محترم میتوانند مورد عقیقه خود را در راستای کمک به نیازمندان و ایتام سازمان بهزیستی به این موسسه تحویل نمایند.